Léčivé a posilující účinky stromů (část 1.)

21. července 2008 v 14:30 |  Meditace
Ještě, než začnete číst tuto stránku, musím se zmínit o velmi důležité skutečnosti. Stromy nejsou všelék, který vás zbaví na vždy vašich problémů. Záleží na člověku a jeho ochotě a dnes už i odvaze podívat se na své bolesti i strasti v pokoře a poznání všech zákonitostí života se všemi jeho souvislostmi. Stromy tuto podmínku splňují a mohou vědomě čerpat z pravěčného zdroje života pro své vlivy a účinky na této zemi. V žádném případě se zde nejedná o magické síly, okultismus apod., ale o vše naplňující souznění přírody i jejich bytostí s celým stvořením.To pouze lidé se snaží tyto přírodní děje zahalovat pod rouškou tajemna ve svém špatném pochopení těchto dějů a často i s úmyslem pro jejich zneužití ve prospěch svého nečistého jednání! Je to jen další z důkazů nevědomosti a vychytralosti lidského rozumu. Však jakékoliv zneužívání těchto přírodních sil a dějů se neodvratně obrátí dle Zákonů Života proti každému viníkovi. Jsme součástí přírody a ne její vládci. Nelze ji zneužívat ani využívat. I my se musíme znovu naučit poznávat všechny přírodní zákony s jejich souvislostmi i naplňovat Vůli Nejvyššího.
Akát (Robinia pseudoacacia)
Trnovník bílý
Naplňuje energií, posiluje optimismus a dobrou náladu, přináší úlevu od stresu.
Bříza (Betula pendula)
Nevěsta zahrad. ,, Jsem naděje"
Ztělesňuje spolu s jabloní a fíkovníkem mateřskou lásku, onu bezpodmínečnou lásku, po které touží každá živá bytost. Strom zasvěcení, na jedné straně do poznání dobra a zla a na druhé straně do všeléčící a sjednocující lásky. Strom světla a štěstí, úspěchu, strom "středu" přináší vděčnost síle stvoření všude kolem nás. Skromnost, věrnost, trpělivost, smysl pro širší společenství. Schopnost rozdávat a pomáhat bližním, posiluje cit a smysl pro rodinu. Zahání chmury, působí dobrou náladu, ochrana.
Borovice (Pinus sylvestris)
Matka moudrosti. ,,Jsem božské smíření"
Přináší štěstí, povzbuzuje pozitivní příjímání sebe sama, posiluje duševní rovnováhu, napomáhá k opatrnosti, pečlivosti
i pilnosti. Pomáhá při kašli i rýmě, při dýchacích obtížích všeho druhu.
Černý bez (Sambucus nigra)
Vyhledává blízkost lidí. Má neobyčejně silné vyzařování. ,,Když začal být svět špatný, ukryly se všechny víly do bezu." Omlazuje duši a tělo, dodává energii, sílu i chuť do života. Symbolizuje život, lásku a smrt. Též smutek a utrpení (údajně byl z něho zhotoven kříž, na kterém byl ukřižován Ježíš a později se na něm oběsil Jidáš). Kvete na sv. Jana Křtitele, jako dík za cestu, kterou Jan Křtitel připravil pro Syna Božího Ježíše.
Sídlo mocných duchů a dobrých vil s velkou silou proti zlým mocnostem. Je spojen s velkou přírodní bytostí země. Sázel se
u domu pro šťastné manželství a bohatou úrodu. V léčivých schopnostech před ním poklekněme a děkujme!
Dub (Quercus petraea)
Životní síla. ,,Jsem duchovní síla." přibližně 300 druhů
Nedá se pokořit, podporuje odvahu a sílu, zodpovědnost a radost ze života. Poskytuje ochranu malým a slabým - mír. Pomáhá stát se tím, čím opravdu jsme (být sám sebou), při zoufalství a malomyslnosti, podporuje myšlení a rozhodování. Dodává zdraví.
Hrušeň (Pyrus communis)
Zvláštní moc očištění od jedu v organismu, kultivace mužské energie ( léčení poruch potence) posiluje srdce, příznivá na střeva.
Habr (památník loajality)
Úcta k životu. Dnes už velmi vzácný, nejtvrdší evropské dřevo. Probouzí důvěru ve vlastní energii a schopnosti, dodává sílu vydržet a překonávat všechny nesnáze, pomáhá v toleranci a vyrovnání rozdílu. Má mnoho citu pro spravedlnost a chápání souvislostí, má smysl pro čest a velkorysé odpouštění, je proti absolutním soudům, proti každému fanatismu, raději přejímá vinu i nevýhody na sebe, má schopnost zachovávat správnou míru. Věrně slouží člověku.
 

Kam dál

Reklama